Privacy statement BHVK Leisure BV

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de bhvkleisure.com website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat bhvkleisure.com zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie -welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website- aan derden ter beschikking stelt.
verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven.
Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze bhvkleisure.com producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, reisvoorkeuren, persoonlijke interesses en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

Voor welke doeleinden verwerkt bhvkleisure.com uw gegevens?
bhvkleisure.com streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten en de bezoekers van de website. Hiervoor doet bhvkleisure.com onderzoek naar uw wensen.
In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes, wedstrijden of prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, persoonlijke (reis)voorkeuren en interesses, worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten, evenementen en nieuws. Daarnaast helpt de verwerking van uw gegevens ons bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bhvkleisure.com vragen de door u verstrekte gegevens te wijzigen of te laten verwijderen uit onze database. Dit kunt u doen via het klachtenformulier.

Newsletter
U kunt zich abonneren op de bhvkleisure.com newsletter. Indien u zich hierop abonneert, geeft u bhvkleisure.com toestemming om uw e-mailadres te gebruiken voor de toezending van de newsletter en andere informatie zoals aanbiedingen, wedstrijden/prijsvragen en enquetes.

Als u zich wilt aanmelden of afmelden voor de newsletter, dan kan dit op de volgende wijze:
aanmelden: homepage bhvkleisure.com – mijn bhvkleisure.com – aanmelden
afmelden: homepage bhvkleisure.com – mijn bhvkleisure.com – inloggen – mijn gegevens – uw newsletter voorkeuren doorgeven/wijzigen.
IP adressen/cookies
De webserver van bhvkleisure.com verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden.

bhvkleisure.com maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van zogeheten cookies. Een cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de bhvkleisure.com website wordt deze cookie aangemaakt en geraadpleegd. bhvkleisure.com maakt gebruik van zowel tijdelijke als speciale cookies.

Tijdelijke cookies bevatten geen persoonsgegevens en zijn slechts bedoeld om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. Aan de hand van de speciale cookies wordt u iedere keer dat u op de website komt, herkend. Met behulp hiervan kan de website speciaal op u worden ingesteld. Het is dus een hulpmiddel om voor u het gebruik van de website nog aangenamer te maken. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wij gebruiken IP-adressen en cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes, de meest gevraagde pagina's), fraude tegen te gaan en om algemene demografische informatie te verzamelen. Het doel hiervan is de inrichting van de website zoveel mogelijk aan de behoeftes van de bezoekers aan te kunnen passen. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan bhvkleisure.com haar digitale dienstverlening nog verder optimaliseren.

Links
Deze bhvkleisure.com website bevat links naar andere websites en/of bronnen. bhvkleisure.com draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen.

Voor alle duidelijkheid, u dient zich ervan bewust te zijn dat bhvkleisure.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

Bescherming van gegevens
bhvkleisure.com doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Actueel beleid ten aanzien van persoonlijke gegevens
In toenemende mate is bhvkleisure.com verplicht om aan de diverse autoriteiten de persoons- en reisgegevens van haar klanten te bewaren. Dit is noodzakelijk voor de registratie van onder andere plaatselijke toeristenbelastingen en met het oog op calamiteiten waaronder mogelijk brand in een van de accommodaties. Wij benadrukken dat de betreffende autoriteiten de verzekering hebben gegeven dat uw reserveringsgegevens alleen voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt en slechts toegankelijk zijn voor hiertoe geautoriseerd personeel.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Tenslotte zullen wij de via deze website verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als bhvkleisure.com besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacy verklaring bepaald is dan zal bhvkleisure.com de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

Vragen
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het bhvkleisure.com callcenter.

BHVK Leisure BV
Rotterdam, April 2018

  Op dit moment is het kantoor gesloten
Gesloten

Nog vragen?

Wij staan morgen weer voor u klaar

+31 (0) 111 654 512

mail ons

lees onze FAQ